مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
33% (14 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
24% (10 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
43% (18 رای)
کل آراء: 42