مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
35% (15 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
23% (10 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
42% (18 رای)
کل آراء: 43