شناسه : 84
يكشنبه 19 دى 1395 ساعت 10:04 2017-1-8 10:04:02
طرح شهروند کوشا که به همت شهرداری تهران این روزها در تمامی سطح شهر دیده می شود مصداقی از ((اقدام و عمل ))ی می باشد که مقام معظم رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال به ان تاکید ویژه داشتند.
طرح شهروند کوشا که به همت شهرداری تهران این روزها در تمامی سطح شهر دیده می شود مصداقی از ((اقدام و عمل ))ی می باشد که مقام معظم رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال به ان تاکید ویژه داشتند.

طرح شهروند کوشا که به همت شهرداری تهران این روزها در تمامی سطح شهر دیده می شود مصداقی از ((اقدام و عمل ))ی می باشد که مقام معظم رهبری برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی در ابتدای سال به ان تاکید ویژه داشتند  . 


در این طرح در اکثر تابلو های تبلیغاتی سطح شهر و سایر مکان های شهرداری مانند مترو دیده می شود مردم دعوت به کار و تلاش بیشتر و همت مضاعف شده اند . بی شک امر به این معروف ، از مهمترین امر به معروف هایی  می باشد که باید به جهت رسیدن به اقتصاد مقاومتی به آن امر کرد .


لذا عنوان آمر به معروف برتر هفته به شهرداری تهران برای امر به همت و  تلاش مضاعف تقدیم می گردد.

اضافه کردن دیدگاه جدید