شناسه : 83
يكشنبه 19 دى 1395 ساعت 09:49 2017-1-8 09:49:33
حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی بافقی (ره) در مدت 73 سال عمرش به هیچ وجه از جنس خارجی استفاده نکرد و جز لباس کرباس و قدک اصفهان و یزد نپوشید. حتی عمامه اش هم کرباس بود. ظروف چینی و بلور خارجی استفاده نکرد. از خوراکی های خارج از وطن مانند: قند و شکر و نبات نیز استفاده ننمود
حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی بافقی (ره) در مدت 73 سال عمرش به هیچ وجه از جنس خارجی استفاده نکرد و جز لباس کرباس و قدک اصفهان و یزد نپوشید. حتی عمامه اش هم کرباس بود. ظروف چینی و بلور خارجی استفاده نکرد. از خوراکی های خارج از وطن مانند: قند و شکر و نبات نیز استفاده ننمود

هفته ای که گذشت سالروز وفات مرد بزرگی بود که در سراسر زندگی خویش بر نهی از استفاده از کالای خارجی مداوت می نمود .

 

بخشی از زندگی این عالم مجاهد را مرور می کنیم :

مجاهد شهید حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی بافقی (ره) در مدت 73 سال عمرش به هیچ وجه از جنس خارجی استفاده نکرد و جز لباس کرباس و قدک اصفهان و یزد نپوشید. حتی عمامه اش هم کرباس بود. ظروف چینی و بلور خارجی استفاده نکرد. از خوراکی های خارج از وطن مانند: قند و شکر و نبات نیز استفاده ننمود.

آیت الله بهاءالدینی (ره) که از دوستان مرحوم بافقی (ره) بودند در این زمینه می فرمایند:

 در وطن خواهی ، نظیر ایشان مثل اینکه کم باشد

در سر تا پای ایشان از متاع و کالاهای خارجی خبری نبود، از عمامه و قبا و پیراهن و عبا و کفش.

 در تمام ضیافت هایی که از اهل علم می کرد غیر از اجناس ایرانی چیزی مصرف نمی کرد.

آن زمان هنوز بساط قند و چای در ایران دایر نشده بود و از خارج می آوردند او به جای قند و چای، خرمای جهرم بین طلبه ها تقسیم می‌کرد با اینکه افطاری های خیلی مفصل می داد از برنج و خورشت و اینها ولی چای نمی داد

 می گفت پول ما نباید از مملکت خارج شود و در جیب خارجی ها برود. حقیقت وطن خواهی را ما در ایشان دیدیم. 

 

با توجه به این روحیه امر به معروفی آمر به معروف برتر هفته به ایشان تعلق می گیرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید