شناسه : 82
يكشنبه 19 دى 1395 ساعت 09:30 2017-1-8 09:30:50
خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرجِ گروهِ سازنده، زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند
خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرجِ گروهِ سازنده، زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند

خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است. سه خانواده در رقابتی حدودا یک ماهه به خرجِ گروهِ سازنده، زندگی می کنند و با چالش هایی روبرو می شوند. هر خانواده‌ای که فکر می‌کند الگوی مصرف خاص خود را دارد، می‌تواند در این مسابقه شرکت کند. البته انگیزه‌ی بالا برای تغییر و همراه شدن با مسابقه مهم‌ترین امتیاز برای حضور در این مسابقه است.

پس آمر به معروف برتر این هفته، برای آموزش جذاب اقتصاد مقاومتی به خانواده ها، مسابقه خانه ما می باشد.

اضافه کردن دیدگاه جدید