شناسه : 459
سه شنبه 3 مهر 1397 ساعت 15:17 2018-9-25 15:17:33
چند درس از کربلا :
« امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفش وقتی دید که دشمنان به خیمه گاهش روی کرد ، فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید»
نکته :
1-اگر از ابزار دین نتوان استفاده کرد می توان از صفات انسانی مثل عاطفه استفاده کرد.
2-امر به معروف و نهی از منکر واجب است حتی نسبت به قسی القلب ترین انسان ها.
3-وحشی ترین انسان ها ممکن است با یک نهی از منکر ،منکر را ترک کند.
4-نهی از منکر واجب است حتی در لحظه آخر عمر.
چند درس از کربلا : « امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات عمر شریفش وقتی دید که دشمنان به خیمه گاهش روی کرد ، فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید» نکته : 1-اگر از ابزار دین نتوان استفاده کرد می توان از صفات انسانی مثل عاطفه استفاده کرد. 2-امر به معروف و نهی از منکر واجب است حتی نسبت به قسی القلب ترین انسان ها. 3-وحشی ترین انسان ها ممکن است با یک نهی از منکر ،منکر را ترک کند. 4-نهی از منکر واجب است حتی در لحظه آخر عمر.

همه مسئولیم

اضافه کردن دیدگاه جدید