شناسه : 457
دوشنبه 26 شهريور 1397 ساعت 16:41 2018-9-17 16:41:04
امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند:
به تحقیق خداوند متعال امت های پیش از شما را لعن نکرده مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر.
میزان الحکمه،ج6،ص295
امیرالمومنین علی علیه السلام می فرمایند: به تحقیق خداوند متعال امت های پیش از شما را لعن نکرده مگر به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. میزان الحکمه،ج6،ص295

اضافه کردن دیدگاه جدید