شناسه : 444
يكشنبه 18 شهريور 1397 ساعت 17:20 2018-9-9 17:20:40
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:
کسی که همسایه ای دارد که گناه می کند و جلو عمل نادرست او را نمی گیرد او هم در گناه و جرم، شریک اوست.
الحکم الزاهره ص183
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: کسی که همسایه ای دارد که گناه می کند و جلو عمل نادرست او را نمی گیرد او هم در گناه و جرم، شریک اوست. الحکم الزاهره ص183

اضافه کردن دیدگاه جدید