شناسه : 441
شنبه 17 شهريور 1397 ساعت 15:50 2018-9-8 15:50:37
 واکنش مجری معروف برنامه های مشاعره رسانه ملی، وقتی متوجه می شود که خودکار و تخته شاسی اش ایرانی نیست
واکنش مجری معروف برنامه های مشاعره رسانه ملی، وقتی متوجه می شود که خودکار و تخته شاسی اش ایرانی نیست

اضافه کردن دیدگاه جدید