شناسه : 438
سه شنبه 13 شهريور 1397 ساعت 16:46 2018-9-4 16:46:18
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:
گروهی هستند که نه پیامبرند نه شهید، ولی مردم بخاطر مقام آنان که به دلیل امر به معروف به دست آورده اند، غبطه می خورند.

مستدرک ج2 ص358
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: گروهی هستند که نه پیامبرند نه شهید، ولی مردم بخاطر مقام آنان که به دلیل امر به معروف به دست آورده اند، غبطه می خورند. مستدرک ج2 ص358

اضافه کردن دیدگاه جدید