شناسه : 393
دوشنبه 15 مرداد 1397 ساعت 16:44 2018-8-6 16:44:55
قال رسول الله صلی الله علیه و آله :
تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود ، اما اگر چنین نکنند ، برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان.
تهذیب الاحکام،ج6،ص181،ح22
قال رسول الله صلی الله علیه و آله : تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند در خیر و سعادت خواهند بود ، اما اگر چنین نکنند ، برکت ها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان. تهذیب الاحکام،ج6،ص181،ح22

اضافه کردن دیدگاه جدید