شناسه : 386
شنبه 13 مرداد 1397 ساعت 16:06 2018-8-4 16:06:28
. . . این بار وایستادم و روی کاغذ نوشتم:"پیاده رو محل رفت و آمد هست نه پارک ماشین"
. . . این بار وایستادم و روی کاغذ نوشتم:"پیاده رو محل رفت و آمد هست نه پارک ماشین"

مسیر همیشگی من از خونه تا مترو پیاده رویی تو یه خیابون اصلی هست.توی این مسیر و مقابل در یکی از خونه ها،ماشینی رو طوری پارک می کردند که فقط برای عبور یک عابر جا بود و گاهی اون قدر ماشین رو به در خونه نزدیک می کردند که به سختی باید رد می شدی.

تا اینکه یه روز طوری ماشین رو پارک کردند که برای عبور از اونجا باید از پیاده رو خارج می شدی،اون روز رد شدم.با خودم گفتم تذکر بدم ولی بیخیال شدم.از این کار صاحب ماشین خیلی ناراحت شدم.

فردای اون روز دوباره همین قضیه تکرار شد ولی این بار وایستادم و روی کاغذ نوشتم:"پیاده رو محل رفت و آمد هست نه پارک ماشین".گذاشتم روی شیشه زیر برف پاک کن و رفتم.

فردا وقتی از اونجا رد شدم دیدم دوباره ماشین رو پارک کرده بودند،ولی این بار با فاصله ای برای عبور عابران.

با کوچک ترین بی توجهی حق الناس های زیادی برامون می مونه،تو این مورد شاید به ازای هر عابری که اون روز از اونجا رد شده و به سختی افتاده است.
 

 

 

برگرفته از کتاب از یاد رفته2
برای تهیه این کتاب می توانید با ما در ارتباط باشید:
021-66464126

اضافه کردن دیدگاه جدید