شناسه : 363
شنبه 6 مرداد 1397 ساعت 11:40 2018-7-28 11:40:41
گفتگو با خانواده ای که به خاطر یکی از نزدیکان خود سال ها حرف و حدیث های بسیار زیادی شنیده اند.
گفتگو با خانواده ای که به خاطر یکی از نزدیکان خود سال ها حرف و حدیث های بسیار زیادی شنیده اند.

مصاحبۀ تأمّل برانگیز و تکان دهندۀ برنامۀ بدون تعارف اخبار 20:30 شبکۀ دو سیما با خانواده مسیح علی نژاد.

اضافه کردن دیدگاه جدید