شناسه : 353
دوشنبه 1 مرداد 1397 ساعت 16:22 2018-7-23 16:22:29
تصمیم گرفتیم با تاکسی بریم اومدیم و یه پیکان سفید برامون نگه داشت که راننده شم جوون بود در واقع بچه بود سوار شدیم و سه تایی عقب نشستیم اقا یه آهنگ جلفم گذاشته بودو صداشم تقریبا زیاد کرد حالا منم خواستم هم یه چیزی بگم هم دوستامو کمی آشنا کنم
تصمیم گرفتیم با تاکسی بریم اومدیم و یه پیکان سفید برامون نگه داشت که راننده شم جوون بود در واقع بچه بود سوار شدیم و سه تایی عقب نشستیم اقا یه آهنگ جلفم گذاشته بودو صداشم تقریبا زیاد کرد حالا منم خواستم هم یه چیزی بگم هم دوستامو کمی آشنا کنم

دوتا از دوستان سوار تاکسی شده بودن که میبینن آقای راننده یه آهنگ نامناسب گذاشته ویه ال سی دی هم جلو ماشین داره این خانومای اون ور آبیو نشون میده!!!!!!!

دوستم به راننده میگه:آقا ما چون مسافر شما هستیم حقی به گردنتون داریم و شمام به عنوان راننده حقی از ما به گردنتونه که هر دو باید رعایت کنیم

آقای راننده هم در کمال احترام ضبطو خاموش کردن!!!

راستی همین الان یاد یکی از خاطرات ماشینی مون افتادم:

روز اول یا دوم ماه رمضون بود از صبح با دوتا از دوستان بیرون بودیم افطارم خونه مادربزرگم دعوت داشتیمو منم قول داده بودم که میام کمک!

حالا یهو مجبور شدیم بریم سه راه آذری دیدن یکی از دوستان هم فشار گرما هم مشغله فکری واسه قولی که دادم و اینکه میدونستم نمیرسم زودتر برم و بی ار تی ای که بعد از کلی انتظار هنوز نیومده بود!!!!!!! همه اینا بهم فشار آورده بود

تصمیم گرفتیم با تاکسی بریم اومدیم و یه پیکان سفید برامون نگه داشت که راننده شم جوون بود در واقع بچه بود سوار شدیم و سه تایی عقب نشستیم اقا یه آهنگ جلفم گذاشته بودو صداشم تقریبا زیاد کرد حالا منم خواستم هم یه چیزی بگم هم دوستامو کمی آشنا کنم

گفتم: آقا اگه میشه صدای ضبطو کم کنین دستشو برد سمت ضبط و مثلا کم کرد ولی هیچ تغییری رخ نداد دو دقه بعد دوباره و جدی تر گفتم آقا اگه میشه صداشو کم کنین

(من هم از اینکه چون سه تا دختر جوون سوار کرده و ضبطشو زیاد کرده ناراحت بودم هم واقعا فشار عصبی روم بود و آهنگه رو مخم بود،شاید اگر بحث امر به معروف نبود هم من میگفتم صداشو قطع کنه)

خلاصه تا دفعه دوم گفتم حرفم تموم نشده بود که کشید بغلو گفت :

بفرمایین خانوم !!!!!!!!!محرم نیست که!!!!!!

ماهم پیاده شدیم و منم نگران بودم که دوستام یه تصور بد از نهی از منکر تو ذهنشون بمونه سوار یه ماشین دیگه شدیم که ایشون هم یه آهنگ از خواننده اونور آبی گذاشته بودن البته هم آهنگه ملایم بود هم صداش به شدت کم بود و اگر دقت میکردیم متوجه آهنگ میشدیم یه ذره که نشستیم به دوستام توضیح دادم که این آهنگه هم خیلی ناجور نیست هم راننده حقوق مسافرو تا یه جایی رعایت کرده و کمش کرده و دوستان من چون توجیه بودن حرکت راننده قبلی تأثیر بدی روشون نذاشت تازه به این نتیجه هم رسیدیم که دفعه بعد که چندتا خانووم محجبه سوار کنه حساب کار دستش میاد.

اضافه کردن دیدگاه جدید