شناسه : 329
سه شنبه 26 تير 1397 ساعت 09:23 2018-7-17 09:23:09
 این فیلم رو به مسئولین نشان دهید و حتما بگید که اگر میخواهید که از کالای ایرانی حمایت شود شرایط بهتری رو در نظر بگیرند!!
این فیلم رو به مسئولین نشان دهید و حتما بگید که اگر میخواهید که از کالای ایرانی حمایت شود شرایط بهتری رو در نظر بگیرند!!

اضافه کردن دیدگاه جدید