شناسه : 141
سه شنبه 28 دى 1395 ساعت 11:09 2017-1-17 11:09:48
لطفا در مورد نیت امر به معروف و نهی از منکر توضیح بدید، یعنی نیت قرب خدا شرط بر صحت امر به معروف نیست، درسته؟
لطفا در مورد نیت امر به معروف و نهی از منکر توضیح بدید، یعنی نیت قرب خدا شرط بر صحت امر به معروف نیست، درسته؟

سوال

 سلام علیکم

لطفا در مورد نیت امر به معروف و نهی از منکر توضیح بدید، یعنی نیت قرب خدا شرط بر صحت امر به معروف نیست، درسته؟

 

پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم

واجب ها در اسلام از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می شوند. یکی از این تقسیم بندی ها واجب تعبدی و واجب توصلی است.
واجب توصلی یعنی واجبی که نیت در صحت آن عمل دخیل نیست، به عنوان مثال شخصی در آب افتاده و دارد غرق می شود، بر ما واجب است که او را نجات دهیم، چه نیت الهی داشته باشیم و چه مثلا برای تشویق بقیه این کار را کرده باشیم.
واجب تعبدی واجبی است که نیت الهی در هر لحظه ی آن شرط است و اگر  نیت یک لحظه هم از بین برود آن عمل دیگر صحیح نیست: مانند نماز، روزه و...
امر به معروف و نهی از منکر واجب توصلی است، یعنی بر ما واجب است که هدف امر به معروف را محقق کنیم. هدف امر به معروف هم انجام شدن واجب و ترک شدن گناه است (البته وجوب با در نظر گرفتن شرایط است)
البته مراجع بزرگوار (ادام الله عزتهم) می فرمایند که اگر کسی بدون نیت الهی امر به معروف کند واجبش را انجام داده ولی برای رسیدن به ثواب عظیم این واجب، نیت قرب الهی لازم است.

با تشکر فراوان
التماس دعای خیر

 

اضافه کردن دیدگاه جدید