شناسه : 137
سه شنبه 28 دى 1395 ساعت 10:43 2017-1-17 10:43:09
 آیا معنی منکر همان کار حرام است؟ یعنی هر حرامی و گناهی منکر است و باید نسبت به آن نهی از منکر کنیم؟ چون با توجه به مفهوم منکر یعنی «ناشناخته» بسیاری از گناه ها امروز در جامعه به عنوان گناه شناخته نمی شود. مثلا خیلی از خانوم ها مچ دستشان مشخص است و آن را گناه نمی دانند. یا بیرون بودن مقدار کمی از مو را برای خانوم ها گناه تلقی نمی کنند. در موارد بسیاری مردم گناه ها را نمی شناسند. آیا بر این موارد هم باید نهی کرد؟
آیا معنی منکر همان کار حرام است؟ یعنی هر حرامی و گناهی منکر است و باید نسبت به آن نهی از منکر کنیم؟ چون با توجه به مفهوم منکر یعنی «ناشناخته» بسیاری از گناه ها امروز در جامعه به عنوان گناه شناخته نمی شود. مثلا خیلی از خانوم ها مچ دستشان مشخص است و آن را گناه نمی دانند. یا بیرون بودن مقدار کمی از مو را برای خانوم ها گناه تلقی نمی کنند. در موارد بسیاری مردم گناه ها را نمی شناسند. آیا بر این موارد هم باید نهی کرد؟

سوال

 آیا معنی منکر همان کار حرام است؟ یعنی هر حرامی و گناهی منکر است و باید نسبت به آن نهی از منکر کنیم؟ چون با توجه به مفهوم منکر یعنی «ناشناخته» بسیاری از گناه ها امروز در جامعه به عنوان گناه شناخته نمی شود. مثلا خیلی از خانوم ها مچ دستشان مشخص است و آن را گناه نمی دانند. یا بیرون بودن مقدار کمی از مو را برای خانوم ها گناه تلقی نمی کنند. در موارد بسیاری مردم گناه ها را نمی شناسند. آیا بر این موارد هم باید نهی کرد؟

 

پاسخ

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
شهید مطهری(ره) در تعریف معروف و منکر و امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند: هر هدفی که برای اسلام پسندیده است و اسلامی می خواهد که آن محقق شود معروف است (مانند: نماز، نظم و...)
و منکر هم هر چیزی است که اسلام می خواهد آن کار اتفاق نیفتد و از آن جلوگیری شود.(غیبت، اتلاف وقت، تجمل گرایی،...)
در نتیجه امر به معروف و نهی از منکر هر تلاشی است که سبب شود معروف در جامعه انجام شود و منکر از بین رود.
ولی از نظر وظیفه ی شرعی، هر چیزی که شرعا یا عقلا واجب شود و ترک شود یا شرعا یا عقلا حرام  باشد و انجام شود، با تحقق شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود.
معیار معروف یا منکر بودن در منظر دین است و نه اینکه مردم آن را قبول داشته باشند یا نداشته باشند.
در هر صورت وظیفه ماست که اهداف اسلامی را با بهترین راه و روش در جامعه پیاده کنیم.

با تشکر
التماس دعای خیر

 

اضافه کردن دیدگاه جدید