شناسه : 107
يكشنبه 26 دى 1395 ساعت 09:15 2017-1-15 09:15:29
سالنامه آیینه ، تنها سررسید با محتوای امر به معروف و نهی از منکر ، که به همت جنبش حیا به چاپ رسیده است در اولین سال چاپ خود با استقبال مخاطبین قرار گرفت.
سالنامه آیینه ، تنها سررسید با محتوای امر به معروف و نهی از منکر ، که به همت جنبش حیا به چاپ رسیده است در اولین سال چاپ خود با استقبال مخاطبین قرار گرفت.

فروش سالنامه آیینه به سه هزارمین نسخه خود رسید . 

سالنامه آیینه ، تنها سررسید با محتوای امر به معروف و نهی از منکر ، که به همت جنبش حیا به چاپ رسیده است در اولین سال چاپ خود با استقبال مخاطبین قرار گرفت.

گفتنی است که این سالنامه سال گذشته با نام "واجب فراموش شده" به چاپ رسیده بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید