خاطرات امر به معروف

کلاه کج!

یکی از دختر های هم کلاسی که من رو می شناخت،گفت: ” کلاهت رو درست کن”

اولین تجربه!

انقدر اضطراب داشتم که حتی داشتم منصرف میشدم که بهش تذکری بدم. خیلی هم چهره جدی داشت

پسرداییِ تازه مسلمان شده

داشتم شاخ درمی آوردم ، دانیالی که تا دیروز عاشق شیطان پرست ها و آهنگ های رپ بود و حتی ظاهرش هم مثل ا...

این خوشبو تره!

زائر امام رضا باید خوشبو باشه حیفه بوی سیگار بده!

بیت المال

بهش گفتم وقتی الان شما نمی تونی به خاطر یه غلط گیر جلوی خودت را بگیری خدای نکرده فردای آینده سه هزار...

معجزه اسلام

قطعا بعد از امر و نهی، دنبال دیدن نتیجه عمل نیستیم؛ چرا که ما مامور به تکلیفیم و نه نتیجه...

فرق زن توی خیابون با زن توی ماهواره؟!

اما واکنشم باعث بهت اونها شد. خیلی راحت و با اطمینان گفتم: «خانم اینکه شما می‌گید که ایرادی نیست؛ خی...

نماز را آهسته بخوان!

«میدونستی اگه خدا هم به همین سرعتی که تو نماز میخونی ،تو رو می آفرید، الان یه دست و یه پا نداشتی؟»

غیبت نکن!

طبق معمول گفتم: غیبت نکنید!! گفت: غیبت نیست!

خانومی فکر نمیکنی زیادی اپنه؟

گفتم شالتو عرض میکنم، پشت گوشم که دادی... خیلی ملایم گفت مهم نیست ولش کن منم گفتم مهم که هست...

صفحات