خاطرات امر به معروف

ثقلین

تو این قدر که “نوحه ” گوش میدی (نگفت مداحی و شور های کم محتوا و نامناسب) “قرآن” هم گوش میدی؟

فیلم

هر چند اون موقع جواب قانع کننده ای براش نداشتم ولی خدا رو شکر مخالفت کردم و از اون مهلکه هم سالم بیر...

نیمکت مال همه ی ایرانی هاست...!!!!

بهش توضیح دادم که این میز مال همه ی ملت ایرانه و اگه خرابش کنی باید از همه شون حلالیت بگیری...

خاطره ای بسیار جالب و متفاوت

تو حیاط دانشکده داشتیم قدم میزدیم که چشمم خورد به بنر دعوت راهیان نور. نوشته بودن هرکه دارد هوس کربل...

ماجراهای من و زن داییم

مهمونی تموم شد و شال و کلاه کردیم که بریم دیدم آره، با این اومده!! تو گیر و دار بگم نگم های همیشگی ب...

تشکر از خادم ثامن الحجج(علیه السلام)

و اینجاست که اهمیت اقدامات خادمان مهربان حرم معلوم میشه و قشنگی قانون چادر اجباری در حرم معلوم میشه.

به یادتون این سی دیه قشنگ رو خریدم...

یکی از فامیلامون رو می گم البته خانمشون! از شهرستان اومده بودند خونمون... و قرار بود فرداش برند.

تاکسی و رعایت حق تقدم

اول راننده موضع گرفت که من برای اینکه شما زودتر برسین اینکار رو می کنم نمی خواین خودتون دیرتر می رسی...

بوی دود سیگار،بدجوری دلمو شکوند

اگه با چشم های خودم نمیدیدم هرگز باور نمیکردم که هم کلاسی من اینقدر به سیگار معتاد باشه که وسط کلاس...

تمسخر

این قضیه داشت یه سنت بد را پایه گذاری می کرد. من و یکی از دوستام چند بار زبانی بهش تدکر دادیم ولی ر...

صفحات