خاطرات امر به معروف

من و پیرمرد در صف نماز جماعت

حالا بعد از این قضیه من بودم و پیرمردکه این بار ایشون داشت منو امر به معروف می کرد: پسرم میدونی این...

تقلب به بهانه دکترا

گفتم: ببینید هدفتون خیلی خوبه که می خواید ادامه تحصیل بدید و دکترا بخونید اما این که از تقلب به عنوا...

حق الناس در مسائل شهروندی

. . . این بار وایستادم و روی کاغذ نوشتم:"پیاده رو محل رفت و آمد هست نه پارک ماشین"

ایرانی!ایرانی بخر

گفت : ایرانیه دیگه ، به خوبی و با کیفیت crest که نمی رسه و خلاصه شروع کرد از جنس خارجی تعریف کردن ....

امر به معروف با لباس خودم

آراستگی و زیبایی، جذاب و محرک و بی حجاب نیست. این دستکاریهای کوچیک هم نه مهارت خاصی میخواد نه هزینه...

فضولی نکنید

اونم با همون لحن آروم گفت: منم برا خودتون میگم‌تو کار مردم فضولی نکنین!

بلند و رسا و مطمئن به پدرت بگو چشم!

همه این حرفشو تایید کردن و خندیدن … نگاه به دختر خواهرم کردم (نه سالشه) کنار ما ایستاده بود و اونم خ...

بفرمایین خانوم !!!!!!!!!محرم نیست که!!!!!!

تصمیم گرفتیم با تاکسی بریم اومدیم و یه پیکان سفید برامون نگه داشت که راننده شم جوون بود در واقع بچه...

به آقایان چشم چران هم تذکر دهیم

وقتی دیدم که دست بردار نیستن، با دست به یکیشون اشاره کردم گفتم این ورو نگاه کن، گفت چرا؟گفتم چرا دار...

پاسوربازی

تصمیم گرفتم تو یه موقعیت مناسب تر بهشون بفهمونم که کارشون اشتباه بوده

صفحات