خاطرات

وضو

یه وقتایی آدم خودش مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره که اگه روحیه حق پذیری داشته باشی میتو...

گرمای تابستون یا گرمای جهنم؟

توی این گرما اینا چیه پوشیدی؟ از دست اجبار این مامان باباهای خشک مقدس…تو گرمت نمیشه بچه؟

حمد و سوره

دمای بدنم بالا رفته بود، نمی دونستم چی کار کنم از ساختمان مسجد بیرون رفتم یه جورایی با خودم فکر میکر...

پر رو شدیم!

با پررویی جواب داد: اون کرایه خطی هاست. اونا یک به بعد نیستند ما هستیم. منظورش این بود که ما تعیین م...

نهی چند مرحله ای در اتوبوس

در مرحله اول اینقدر فرد تشنه اطلاعات بیشتر شده بود که تصور نمی کنید. من تونستم قانعش کنم که گوش دادن...

مگه مسلمـان نیستنـد؟!

دستای کبودش را پشتش پنهان کرد و آمد پیش مادر. از او خواست که فردا به مدرسه بیاد. مادر هم با عصبانیت...

چایی و بیسکوییت

به دلیل مشکل خاصتان

خجالت بکشش!

گفتم خواننده که زن نیست، محتوای شعرشم مورد دار نیست، فقط می مونه آهنگش!!! کلا میخواستم تذکر ندم چون...

کوتاه نیومدم

دوستان عزیز لطفا نظر بدید

دخترم روزی رو خدا میده

این بار به خاطر تو...

صفحات