جنبش حیات

نشست دبیر جنبش حیات با فعالین حوزه امر به معروف و مربیان حلقه صالحین

نشست دبیر جنبش حیات با فعالین حوزه امر به معروف و مربیان حلقه صالحین برگزار شد

مصاحبه جنجالی حاج سعید قاسمی با جنبش حیات

در این مصاحبه قشر های مختلف مردم شرکت داشتند، مهمان ویژه این مصاحبه یک حاج سعید قاسمی بود که مصاحبه...

سه هزارمین جلد سالنامه آیینه به فروش رسید

سالنامه آیینه ، تنها سررسید با محتوای امر به معروف و نهی از منکر ، که به همت جنبش حیا به چاپ رسیده ا...

جنبش حیات دوره های امر به معروف و نهی از منکر برگزار می کند

این دوره ها ویژه دانشگاه ها، حوزه های علمیه، سازمان ها و ارگان ها و نهادهای انقلابی است و پس از پایا...