يكشنبه، 1 اسفند 1395 - ساعت 15:16

مرض مهلک بی تفاوتی تا کی؟

بی تفاوتی مرگبار ترین طلسم روزگار ماست. روزگاری که هر لحظه اش آبستن یک تاریخ، حادثه است. و این طلسم...

خیرخواه و مهربان

وقتی این مجموعه فکر در جامعه نهادینه شد، وقتی تک تک افراد جامعه علت امر به معروف و نهی از منکر را...

آمر به معروف برتر

آمر به معروف برتر این هفته، شهرداری تهران، برای طرح شهروند کوشا؟

طرح شهروند کوشا که به همت شهرداری تهران این روزها در تمامی سطح شهر دیده می شود مصداقی از ((اقدام و...

آمر به معروف برتر این هفته، مرحوم آیت الله بافقی؟

حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد تقی بافقی (ره) در مدت 73 سال عمرش به هیچ وجه از جنس خارجی استفاده نکرد و...

آمر به معروف برتر این هفته، مسابقه خانه ما؟

خانه‌ ما، مستند مسابقه‌ای خانوادگی است که به دنبال نگاهی تازه به روش‌های متفاوت مصرف‌ کردن است. سه...

 

 

 

 

درباره ما

 

در دست تکمیل ...

 

طرح های ویژه

 

در دست تکمیل ...